Spørsmål og svar


Hjelp til selvhjelp..

L'EASY har samlet de oftest stilte spørsmålene og svarene (FAQ) i forbindelse med de forskjellige produktkategoriene vi tilbyr. Klikk på produktkategori i menyen nedenfor.
 

OSS oppvaskmaskin

Problem
Årsak og løsning
Oppvaskmaskinen starter ikke
Sjekk følgende før du tilkaller hjelp:
Er det lys i kontrollampen?
Har maskinen strøm?
Har det gått en sikring?
Er HFI-releet slått av?
Er låsesystemet på døren ødelagt?
Er døren lukket ordentlig?
Oppvaskmaskinen tar ikke inn vann (viser feilkode E10 i eventuelt display)
Maskinen har inntaksproblemer
Sjekk om vanntilkoplingen til maskinen er åpen.
Sjekk om tilkoplingsslangen er bøyd.
Er det problemer med vanntrykket?
Det er vann i bunnen av oppvaskmaskinen (viser E20 i eventuelt display)
Maskinen har avløpsproblemer
Sjekk avløpet under vasken.
Rens filteret i bunnen av maskinen.
Oppvaskmaskinen oppfører seg merkelig (viser E30-E90 i displayet)
Ta kontakt med L’EASY
Oppvaskmaskinen slår ut HFI-releet
Kontroller om det er fukt rundt maskinen
Lukter den brent?
 
Ta kontakt med L’EASY
Oppvaskmaskinen gir elektrisk støt
Kontroller om den er tilkoplet med jordforbindelse
Oppvaskmaskinen varmer ikke opp vannet
Varmelegemet er ødelagt
Ta kontakt med L’EASY
Oppvaskmaskinen vasker ikke rent, serviset er skittent
Tilstoppede filtre
Tilstoppede filtre reduserer vanngjennomstrømningen til pumpen. Det pumpes mindre vann rundt til oppvask, og vanntrykket synker. Skyllingen og vasken av serviset blir dårligere.
 
Ta ut filtrene og tøm dem. Rengjør filtrene under rennende vann med en børste. Når du rengjør finfilteret er det viktig å rense det på undersiden selv om det ser rent ut på oversiden.
Matrester i filtrene kan sendes ut i oppvasken igjen. Hvis det ser ut som om det ligger sand eller grus i bunnen av f.eks. kopper, skyldes det at matrester er sendt ut fra filtrene.
 
Blokkerte spylearmer
Lange kjøkkenredskaper som er plassert i bestikkurven, kan blokkere den øverste spylearmen.
Tynne kjøkkenredskaper eller bestikk med tynne skaft som er plassert i bestikkurven, kan stikke gjennom hullene i bestikkurven og blokkere den nederste spylearmen.
 
Legg lange kjøkkenredskaper i den øverste kurven. Plasser bestikk med tynne skaft øverst i bestikkurven. Hvis oppvaskmaskinen er utstyrt med bestikkholder i den øverste kurven, er det en fordel å plassere bestikk med tynne skaft i bestikkholderen.
 
Tilstoppede spylearmer
Fruktkjerner og lignende fremmedlegemer som kan passere grovfilteret, kan blokkere hullene i spylearmene. Overspylingen av serviset blir dårligere.
 
Rengjør spylearmene
 
Gammel såpe
Såpe som har stått lenge, kan dele seg i lag. Når du bruker av det øverste laget, kommer det for lite vaskeaktive stoffer i oppvaskmaskinen. Klor i såpen kan ha fordampet hvis såpen har stått for lenge. Hvis der er for lite klor eller annet blekemiddel i såpen, blir f.eks. ikke tekoppene rene.
 
Bland eller rist såpen før den brukes.
Sørg for at såpebeholderen alltid er godt lukket.
 
Dårlige avløpsforhold
Hvis avløpsslangen har et langt fall tilbake mot oppvaskmaskinen, kan det føre til at skittent vann renner tilbake i oppvaskmaskinen.
 
Hev avløpsslangen opp til maskinens overkant, så nær maskinen som mulig. Se bruksanvisningen.
 
Feil programvalg
Vask ved for lav temperatur eller for kort tid kan gi et dårlig oppvaskresultat.
 
Velg et program med høyere temperatur og lengre vasketid.
 
Dårlig eller ingen skylling
Når du fyller oppvaskmaskinen, er det viktig å fjerne matrester fra serviset. Hvis maskinen ikke skal vaske opp med det samme, kan matrestene tørke inn. Rester av sterke matvarer, f.eks. chili, paprika, ketchup o.l., kan etse seg inn i serviset hvis det blir sittende. Andre matrester, som f.eks. egg og spinat, brenner seg fast til serviset i stedet for å bli vasket av når det utsettes for det varme vannet i hovedvasken.
 
Skyll alltid serviset av før oppvask, enten i kjøkkenvasken eller med oppvaskmaskinens skylleprogram. 
Serviset har hvitt belegg
Feil såpedose
For lite såpe fører til at det ikke er nok vaskeaktive stoffer i vannet. Det gir kalksåpeforbindelser på serviset
 
Les alltid doseringsveiledningen på såpepakken ettersom doseringen varierer fra det ene oppvaskmiddelet til det andre.
 
Ingen saltdose
Manglende salt i oppvaskmaskinens bløtgjøringsanlegg gir kalkbelegg på serviset.
 
Kontroller om det er salt i bløtgjøringsanlegget.
 
Feil saltdose
Hvis oppvaskmaskinens saltdosering er stilt inn for lavt, blir det dosert for lite salt i hver oppvask. Det gir kalkbelegg på serviset.
 
Kontroller at oppvaskmaskinens saltdosering er innstilt korrekt slik at den stemmer overens med vannets hardhetsgrad. Det lokale vannverket kan opplyse om vannets hardhetsgrad.
 
Feil salt
Fint filtersalt har en tendens til å pakke seg. Vannets passasje gjennom bløtgjøringsanlegget blir vanskeligere, og kalken fra vannet blir ikke fjernet effektivt nok. Den gjenværende kalken i vannet vises som kalkbelegg på serviset.
 
Bruk grovt filtersalt i bløtgjøringsanlegget.
Det kommer rustflekker på bestikket
Ikke vask f.eks. eggedeleren og ostehøvelen i oppvaskmaskinen
Serviset har flekker eller striper
Du kan fjerne kalkbelegg fra serviset ved hjelp av sitronsyrepulver eller eddik
 
Løst saltlokk
Lokket på saltbeholderen kan være løst, det kan være skitt på gummipakningen eller selve gummipakningen kan være slitt.
Når saltlokket er løst, kommer det salt i oppvaskvannet, og det setter seg som et hvitt belegg på serviset.
 
Kontroller gummipakningen og sjekk at lokket er skrudd godt fast.
 
Glassbelegg
Noen glass kan få glassbelegg. Soda i glassmassen trenger ut av glasset og vises som et melkehvitt belegg på glassene.
 
Glass med glassbelegg kan ikke bli klare igjen.
Når du kjøper glass, anbefales det å kjøpe glass som tåler maskinoppvask.
 
Manglende glansemiddel
Når det ikke er glansemiddel i oppvaskmaskinen, renner vannet for langsomt av serviset under tørkingen. Det gir flekker eller striper på serviset.
 
Kontroller om det er glansemiddel i oppvaskmaskinen
 
For lite glansemiddel 
Hvis oppvaskmaskinens glansemiddeldosering er stilt inn for lavt, blir det dosert for lite glansemiddel i hver oppvask.
 
Sett doseringen av glansemiddel opp, og sjekk om oppvaskmaskinen bruker glansemiddel.
 
Du kan fjerne flekker og striper ved å legge serviset i bløt i en sitronsyreoppløsning
Serviset har en blålig hinne
For mye glansemiddel
For mye glansemiddel i siste skyll legger seg som en blålig hinne på serviset. Hvis hinnen ikke fjernes, kan den brenne fast ved gjentatt vask og tørk.
 
Sett doseringen av glansemiddelet ned.
 
Løst lokk på beholderen til glansemiddelet
Hvis lokket ikke er lukket korrekt, kommer det glansemiddel i oppvaskvannet.
 
Kontroller om det er skitt rundt åpningen til beholderen.
Kontroller gummipakningen på lokket
Sjekk at lokket er lukket korrekt
Serviset er vått etter oppvasken
Fordypning i bunnen av kopper og glass
I bunnen av kopper og glass kan det være vann som ikke fordamper under tørkingen. Dette vannet fører til at det er fuktig i oppvaskmaskinen, og resten av serviset virker også vått.
 
Tørk vekk vannet med et kjøkkenhåndkle når oppvaskmaskinen er ferdig. La deretter oppvaskmaskindøren stå på klem i minst 30 min. før oppvaskmaskinen tømmes.
 
Kjøkkenredskap av plast og tre
Plast og tre tørker ikke så godt som glass og porselen. Når der er mange plast- eller treenheter i oppvaskmaskinen, vil det være mye kondensvann i oppvaskmaskinen etter endt tørk.
 
Ta plast- og treenhetene ut av oppvaskmaskinen, og tørk dem med et kjøkkenhåndkle. La deretter oppvaskmaskindøren stå på klem i minst 30 min. før oppvaskmaskinen tømmes.

Kilde: Bl.a. Electrolux Home Products Denmark A/S