Spørsmål og svar


Hjelp til selvhjelp..

L'EASY har samlet de oftest stilte spørsmålene og svarene (FAQ) i forbindelse med de forskjellige produktkategoriene vi tilbyr. Klikk på produktkategori i menyen nedenfor.
 

OSS kjøl & frys

Problem
Årsak og løsning
Kjøleskapet/fryseren virker ikke
Sjekk følgende før du tilkaller hjelp:
Er det lys i kontrollampen?
Har kjøleskapet/fryseren strøm?
Har det gått en sikring?
Er HFI-releet slått av?
Kjøleskapet/fryseren bråker
Sirkulasjonslyd, bobler/syder/klukker
Et kjølesystem har et visst lydnivå når det arbeider. Lyden kan beskrives som en klukkende, susende eller dryppende lyd. Disse lydene skyldes kjølemiddelet, som sirkulerer i rørsystemet. Forutsatt at disse lydene ikke er ekstreme, kan de betraktes som helt normale.
 
Kompressorstøy Summer / lyder metallisk / vibrerer / slår
Kompressoren er en motor som driver en pumpe. Dette gir en summende eller pulserende lyd. Frostfrie produkter har dessuten en innebygd blåser i kabinettet for å sirkulere luften. Dette gir en virvlende eller blåsende lyd. En skarp knekkelyd kan være rørsystemet som utvider eller trekker seg sammen, alt etter om skapet avrimer eller kjøler/fryser. Alle disse lydene kan betraktes som normale.
 
Kabinettstøy knekker/banker/klikker
Dette er ekspansjonslyder ved avriming, og det er en helt normal reaksjon mellom kabinett og fordamper. Det er en termisk ekspansjon mellom komponentene. Ikke vær urolig, for produktet jobber som det skal og knekke-/bankelydene verken ødelegger eller skader strukturen eller ytelsen. Lyden kan forekomme flere ganger om dagen.
 
Vibrasjonslyder Vibrerer/rasler
Undersøk om rørsystemet bak på produktet berører kabinettet eller bakveggen. Dette har ingen innvirkning på produktets yteevne. Sjekk også om det ligger noe oppå skapet.
 
Klikkelyder
Det er termostaten som styrer kompressoren som kan gir svake klikkelyder når termostaten slår seg av og på.
Det er vann i bunnen av kjøle-/fryseskapet – eller under grønnsaksskuffene i kjøleavdelingen
Blokkert avrimingsslange
Slangen som leder avrimingsvannet vekk, er blokkert. Dette kan skje hvis emballasje eller matvarer berører den kalde fordamperen og fryser fast. Ved avriming glir små stykker av emballasje eller matvarerer med avrimingsvannet ned i slangen og blokkerer den.
 
Rens avløpet (det lille hullet bakerst i skapet) med en piperenser.
Det er veldig mye is i fryseren
 
Fuktig luft trenger inn i fryseren
All isen i en fryser skyldes fuktig luft som er trengt inn i fryseren. Dette skjer ved normal åpning/lukking, f.eks. når du legger i varer. Derfor er det også nødvendig med en regelmessig avriming slik at fryseren skal kunne jobbe optimalt.
 
Vedvarende rimdannelse kan skyldes at døren står på klem, eller at skuffene ikke er dyttet ordentlig inn og dermed forhindrer at døren lukkes helt igjen. Det kan også skyldes at tetningslisten ikke står tett nok inn til karmen, noe som kan bety at det er nødvendig med et servicebesøk.
 
Undersøk om døren er tett, og om den eventuelt glir opp etter at du har lukket den.
Kjøle-/fryseskapet blinker/piper. Den røde knappen lyser (alarm)
Sjekk at begge dekslene er helt lukket.
Prøv å holde den røde knappen inne. Hvis den stadig vekk piper, kan du prøve å slå skapet av og på.
Kondensvann på yttersiden av kabinettet
Skapet står på et kaldt og fuktig sted
Det kan komme kondens på yttersiden av kabinettet hvis produktet er plassert på et uhensiktsmessig sted, som i en garasje eller et uthus uten varme. En isoleringsfeil i produktet vil ofte være årsaken til kondensen. En kondensflekk på 10–15 cm kan også skyldes en feil i isoleringen. Men hvis det er kondens på store områder flere steder på kabinettet, skyldes det omgivelsene rundt produktet. Dette kan også skje i et helt nytt hus hvis bekledningen på vegger og gulv ikke er helt tørr.
 
Sett produktet på et tørt sted med stuetemperatur
Det er vanskelig å åpne døren
Undertrykk i skapet må utlignes
Luften inne i produktet "krymper" etterhvert som den blir kaldere. Dette kan danne et undertrykk, og dermed gjøre det vanskelig å åpne døren. Hvis døren lukkes raskt, presses det luft ut, og det kan ta flere minutter før undertrykket er utlignet og døren kan åpnes uten store kraftanstrengelser.
 
Vent med å åpne døren
Temperaturen i fryseren er for høy og frostvarene tiner
Produktet står i et kaldt rom
De fleste kjøle-/fryseskapene har i dag kun én termostat og én kompressor. Produktene virker optimalt ned til en omgivelsestemperatur på +10 °C. Hvis omgivelsestemperaturen faller til under +10 °C i en lengre periode, vil temperaturen i fryseavdelingen begynne å stige. Dette skyldes at temperaturen i kjøleavdelingen der termostaten er plassert, forblir under den normale temperaturen (+5 °C )

Dette skyldes de store intervallene der kompressoren ikke kjører. 
 
Undersøk om produktet står i kalde omgivelser, f.eks. uoppvarmet kjøkken, uthus, utestue eller garasje. Hvis det er tilfelle, er det sannsynligvis årsaken til problemet. Produktet er ikke egnet til å stå i disse omgivelsene, og bør flyttes til et sted med en varmere omgivelsestemperatur.
Vond lukt i kjøleskapet eller fryseren
Søl i listene
Det er søl som har rent inn under tetningslisten i bunnen av døren, eller inn under listen rundt hyllen.
 
Rengjør tetningslisten. Ta ut glasshyllene og fjern listene. Rengjør grundig inne i listene. Bruk Rodalon. 
 
Matrester i avrimingsskålen bak skapet
Matvarer som berører bakveggen, fryser fast til bakveggen. Når isen smelter og renner ned i avløpshullet, vil små stykker av matvarer følge med. De blir nå varmet opp i avrimingsskålen, som er plassert over kompressoren og begynner å avgi lukt.
 
Trekk skapet ut og rengjør avrimingsskålen på baksiden av skapet
 
Matvarer som lukter sterkt, avgir lukt til omgivelsene
Matvarer som f.eks. sitron, løk og røkt mat, kan avgi lukt til selve kjøleskapet, og de øvrige matvarene kan komme til å smake av det.
 
Pakk matvarer som lukter sterkt, i luft- og lukttette beholdere.
Oppbevar matvarer som lukter sterkt, langt fra varer som melk, egg og ost, som lett tar lukt fra andre matvarer.

Fjern råtten lukt med yoghurt
Mat som har stått for lenge i kjøleskapet, eller frostvarer som har blitt tint og begynner å råtne.
 
Rengjør skapet med yoghurt, som er den mest effektive måten å fjerne råtten lukt på. Vask skapet. Smør det inn med yoghurt. La det sitte på i ca. ½ døgn. Melkesyrebakteriene fra yoghurten vil spise råtebakteriene. Vask yoghurten av etter ½ døgn.
 
Kjølemidlene kan aldri gi dårlig lukt
Kjølemidlene er luktfrie, og hvis de siver ut, fører det til at produktet slutter å virke.
Melken blir sur før siste holdbarhetsdato, selv om det er +5°C i kjøleskapet
 Melken har stått feil i kjøleskapet
Når det er +5°C i midten av kjøleskapet, er det varmere over midten og kaldere under midten. Hvis melken står på de øverste hyllene i kjøleskapet, blir den sur før holdbarhetsdatoen.
 
Oppbevar melk i den nederste dørhyllen eller på den nederste hyllen over grønnsaksskuffene.
 
Melken har vært for lenge ute av kjøleskapet
Melk er overfølsom for temperatursvingninger. Hvis melken står for lenge på spisebordet, holder den ikke så lenge som det står på kartongen.
 
Ta bare melken som skal brukes, ut av kjøleskapet.
Kjøle-/fryseskapet varmer i stedet for å kjøle
Ta kontakt med L’EASY
Kabinettet til produktet blir altfor varmt.
Varme utenpå betyr kulde inne i produktet
Forskjellige områder på kabinettet blir varme på samme måte som kompressoren også blir svært varm under drift. Men det er ingen feil: noen steder kan temperaturen nå opptil 100°C. Noen produkter har et innebygd varmelegeme i området mellom dørene som forhindrer kondens på dette stedet. På samme måte går rørene fra kondensatoren bak på skapet frem og rundt til forkanten av kabinettet for å holde tetningslisten fleksibel og tett samt for å forhindre kondens på skapsidene. All varmen som avgis på disse stedene, er varme som er fjernet fra matvarer inne i skapet. Hvis skapet nettopp er fylt, eller døren ikke har vært lukket på rett måte, vil kabinettet føles varmere enn normalt. Dette er bare et tegn på at produktet jobber effektivt.

Kilde: Bl.a. Electrolux Home Products Denmark A/S